Od 200 zł - dostawa gratis.

Polityka prywatności

Polityka prywatności:

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania i gromadzenia oraz przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Sklep internetowy pod adresem www.laudine.pl  (zwany dalej Witryną) prowadzony przez ABAPOL Piotr Michnowicz z siedzibą w Gdańsu, ul. Wały Piastowskie 1/1103, NIP 583-244-58-38 (zwany dalej Sklepem Internetowym).

Administratorem Państwa danych osobowych jest ABAPOL Piotr Michnowicz z siedzibą Gdańsku ul. Wały Piastowskie 1/1103. W określonych przypadkach, korzystając z usług płatności online, możemy Państwa poprosić o przekazanie Państwa danych innemu Administratorowi tj dostawcy usługi płatności online. Będzie to jednak jasno wynikało z informacji, którą otrzymacie od nas na Witrynie.
Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Jakie dane Sklepu internetowy pobiera w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie pobiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.


W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny
Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości reklamowe


W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Sklep Internetowy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny. Aby wycofać lub wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies, należy dokonać odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Poniżej znajdą Państwo stosowne informacje dla najpopularniejszych przeglądarek:

• Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Chrome
• Opera
• Safari
Oprócz plików cookies Sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

Jakie dane pobiera Sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa pobierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie ?:
nazwisko i imię,
adres do dostawy, adres do faktury jeśli jest inny niż dostawy,
adres poczty elektronicznej,
numer telefonu.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny. Dane osobowe będą przechowywane w okresie 5 lat od zakończenia roku w którym kontaktowaliście się z nami. (okres 5 lat wynika z obowiązku rozliczenia się z organami podatkowymi z tytułu dokonanych transakcji z Państwem).
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Sklep Internetowy, możecie się Państwo z nami skontaktować, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres: abapol@abapol.pl
Również kontaktując się z nami przez adres abapol@abapol.pl możecie Państwo skorzystać ze swoich praw, wynikających z obowiązujących przepisów, czyli żądać dostępu do swoich danych osobowych lub ich usunięcia czy aktualizacji, zaprzestania ich przetwarzania w określonym celu, wycofania wszelkich zgód, które od Państwa otrzymaliśmy, czy – od dnia 25 Maja 2018 - skorzystać z prawa do przeniesienia Waszych danych do innego Administratora.
Proszę jednak pamiętać, że nie zawsze będziemy mogli spełnić Państwa prośbę lub żądanie np. ze względu na obowiązujące nas przepisy prawa. W takim przypadku, otrzymacie od nas jasną informację zwrotną na ten temat.
Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzając dane osobowe, działamy niewłaściwie lub w sposób niezgodny z prawem, prosimy dać nam znać pod adres abapol@abapol.pl.
Oczywiście, w każdej chwili możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli urzędu państwowego, powołanego do nadzorowania przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w Polsce tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Marketing Sklepu internetowego
O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Sklepu internetowego. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
Udostępnienie informacji
Sklep Internetowy nie udostępnia Państwa danych osobowych firmom czy osobom trzecim, które mogłyby wykorzystać je dla własnych celów. W celu realizacji umowy Sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane partnerom, wśród nich tym, za pomocą których Sklep internetowy realizuje złożone przez Państwa zamówienie jak np. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Partnerzy ci, na mocy odpowiednich umów, zobowiązani są jednak do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie według naszych wytycznych oraz w ściśle określonym przez nas celu. Zobowiązujemy ich również do stosownego zabezpieczenia Państwa danych i zachowania ich w tajemnicy.
Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Państwa obowiązki
Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.
Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa z prośbą o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem e-mail abapol@abapol.pl.
Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem e-mail wskazanym powyżej.

Inne strony internetowe
W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Niniejsza polityka prywatności została wydana na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl